Klovenhøj

Pleje og omsorg

 • Vi tager udgangspunkt i dine individuelle behov og forsøger i samarbejde med dig og dine pårørende at skabe et godt hverdagsliv.

 • Vi arbejder udfra en målsætning om, at du skal føle dig set og hørt, samt opleve tryghed og glæde.

 • Vi prioriterer det sociale samvær samt samarbejde med pårørende højt.

 • Vi har et meget velfungerende bruger- og pårørenderåd på Klovenhøj.

Vil du høre mere om Klovenhøj?

Kontakt
Klovenhøjvej 1
8740 Brædstrup

Daglig leder
Lene Vangsøe Christensen
Tlf.: 76 29 78 22

 

 

Aktiviteter

Formålet med aktiviteterne er at stimulere sanser, vedligeholde færdigheder, skabe nærvær og derved forebygge følelsen af ensomhed.

Eksempel på aktiviteter:

 • Busture
  Kaffeselskab
 • Hverdagsaktiviteter i form af indkøb, borddækning, oprydning, fejning m.m.
 • Gåture
 • Besøg i hinandens lejligheder
 • Forberedelser til højtidsaktiviteter

Da vi er et demensafsnit, og du kan have svært ved at give udtryk gennem ord for, hvad du ønsker, sørger vi så vidt muligt for at inddrage dig i aktiviteterne - dog med opmærksomhed på kropssproget.

Hvornår foregår aktiviteterne?

Formiddag, eftermiddag og aften samt i nogle weekender. Der er andre aktiviteter døgnet rundt, som plejepersonalet, pårørende og frivillige laver, når det er muligt.

Pårørende er velkomne til at deltage i aktiviteterne, for at I kan have en oplevelse sammen.

Vil du høre mere om aktiviteterne?
Kontakt
Aktivitetsmedarbejder Heidi Jensen 
Telefon: 23 39 66 67

 

 

 

Fødevarestyrelsens smileyordning

Her kan du se Fødevarestyrelsens kontrolrapport for Klovenhøj m.fl.

KONTROLRAPPORTER 2018 FRA FØDEVARESTYRELSEN ALLE

Se billeder fra vores nybyggeri